Plain Accounting

Jūsu partneris grāmatvedībā un biznesa pārvaldībā

Grāmatvedības pakaplojumi 

atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un Starptautiskiem grāmatvedības standartiem 

Vadības konsultācijas

uzņēmuma darbības efektivitātes un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanā